Frigorifer Inkaso Elektrolux 310 l ERN3211AOW

79,990L

  • Kontroll elektronik i temperaturës.
  • Sistem ftohje me ventili ( realizon qarkullim te njetrajtshem te ajrit dhe ruan lageshtiren e ushqimeve.)
  • Flexi Fresh System: Kontroll i lageshtires se perimeve.

Description

SPECIFIKIME

Informacionet Bazë

230 L

Kapaciteti

152 kWh / viti

Konsumi Vjetor i Energjisë

34 dB

NIveli i Zhurmes

Me prekje

Kontrolli

A+

Klasi i Energjise

N/A

Konsumi i Energjisë ne 24h

Parametrat Teknike

Marka

‎Electrolux

Modeli

Frigorifer

Kapaciteti i ngrirjes në 24h

N/A

Superngrirje

N/A

Instalimi

Inkaso

Ndriçimi i Pjesës se Ftohjes

LED

Klasa e Klimës

SN-N-ST-T

Materiali i Rafteve

Xham